Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

O nama

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Osnivanje i registracija firmi

Osnivanje i registracija privrednih društava, firmi, preduzeća, preduzetničkih radnji, preduzetnika, sportski klubovi, udruženja građana, osnivanje predstavništva inostranih firmi, registracija ogranaka stranih firmi.

Osim konsultacija, osnivanja, i izrade akata i praćenja registracije od APR-a do poreske uprave i dobijanja PIB-a i kontakta sa poreskim inspektorom radimo i sledeće poslove:

  • promena pravne forme iz preduzetnika u privredno duštvo (preduzeće)
  • promena osnivača firme, sedišta, zastupnika, pretežne delatnosti, upis kapitala, povećanje osnivačkog uloga, statusna promena spajanja uz pripajanje.

Sva pravna akta pravnih lica. Interni akt preduzeća: pravilnici, statuti, odluke, ugovori

KONSULTACIJE I SAVETI U PRIPREMI I IZRADI PRAVNIH DOKUMENTA
ugovori o partnerstvu, o osnivanju privrednih društava i dokumenata neophodnih za rad pravnih subjekata kao i žalbi, molbi, predstavki, izjava...

Radni odnosi - ugovori o radu, pravilnik o radu, pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, pravilnik o bezbednosti na radu i pravilnik o proceni rizika, sva akta potrebna shodno zakonu.

Brisanje iz registra APR-a i Trgovinskog suda svih oblika organizovanja pravnih lica i ostalih

Za osnivanje Pravnih lica i preduzetnika potrebno je:

  • lična karta ili pasoš
  • naziv firme
  • adresa firme

Radno vreme:

  • Radnim danima 10.00-16.00h